Revolvingový fond ministerstva životního prostředí

Finanční pomoc formou půjčky či grantu. Podmínkou pro úspěšnost projektu je pozitivní vliv na životní prostředí a udržitelný rozvoj v souladu s právními předpisy České republiky a Evropských společenství a horizontálními prioritami Evropských společenství. Postup pro předkládání žádostí a jejich projednávání upravuje směrnice č. 14/2007. Stanovuje postup pro přidělování finančních prostředků a jejich čerpání včetně způsobu průběžné kontroly.