Rovnost

Národní standardy, rozhodování v místě. Reforma veřejné správy zahrnuje také zákon o sociálních službách a mimo jiné zavádí pojem „plán rozvoje sociálních služeb“, který je shodný s komunitním plánem sociálních služeb aplikovaným na území ČR. Na optimalizaci dostupnosti místních veřejných služeb se podílí také Ministerstvo  vnitra.