RPA

Regionální  rozvojová agentura, které mají  statut příspěvkových agentur krajských  úřadů a pomáhají rozvoji regionu.