Řízení rizik projektu

Proces, který je  uplatňován  v komerční i  nekomerční  sféře.   Identifikuje konkrétní hrozby a hodnotí pravděpodobnost  jejich uskutečnění a dopadu na aktiva a nezbytně přijímá opatření k jejich eliminaci. Řízení rizik má jasně  vymezené kroky a  postupy:

 • identifikace rizik
 • analýza rizik
 • plánování priorit rizik
 • plánování řízení rizik
 • monitorování rizik
 • Druhy rizik:
 • finanční rizika
 • organizační rizika
 • technická rizika
 • rizika lidských zdrojů
 • rizika externích závislostí