EcoBean: druhá šance pro každý šálek kávy

V České republice se denně vypije přes 19 milionů šálků kávy a celosvětová spotřeba dosahuje dokonce 2,5 miliardy šálků denně. Káva je v dnešní době současně druhou nejobchodovanější komoditou na světě. Taková spotřeba znamená každý den přibližně 25 000 tun kávového odpadu, který končí někde na skládce a produkuje vysoké emise uhlíku a metanu. EcoBean, úspěšný polský startup podporovaný společností EIT InnoEnergy, je technologická společnost s posláním pomáhat a snižovat plýtvání kávou a prodlužovat kávový hodnotový řetězec. EcoBean vznikl za podpory Varšavské technologick univerzitou.

Technologická společnost EcoBean s polskými kořeny je služba v podobě programového partnerství, která je založena na sběru kávového odpadu z kaváren, kanceláří či čerpacích stanic, a která zahrnuje speciální koše a tašky, zprávy o společenské odpovědnosti (CSR) a další marketingové vstupy. Veškerá shromážděná kávová sedlina se znovu využívá a dodává na trh ve formě řady bioproduktů, jako jsou biologicky rozložitelné květináče, biologicky rozložitelné kávové kapsle, oleje, vůně, kávové pelety a speciální brikety. Kávové brikety jsou uhlíkově neutrální biopalivo, které lze použít pro otevřený oheň, grilování, kamna i krby. Tyto brikety hoří déle, produkují více energie než dřevo, jsou vyrobeny nákladově efektivním způsobem a představují udržitelnou alternativu k běžným dřevěným briketám. „Každá briketa je vyrobena ze zbytků mleté ​​kávy z 30 šálků kávy a představuje tak naprosto čistou energii výrazně snižující emise CO2 v zemi,“ vysvětluje Lenka Hanušová z DEX Innovation Centre, lokálního hubu InnoEnergy, který poskytuje řešení EcoBean řadě českých zákazníků.

Kávové brikety jsou při výrobě nákladově efektivní a poskytují udržitelnou alternativu ke konvenčním fosilním palivům. Společnost plánuje postavit první továrnu s nulovými emisemi v Evropě s kapacitou na recyklaci 20 000 tun použité kávové sedliny. Dát kávě druhý život snižuje uhlíkovou stopu a ušetří stromy používané k výrobě tradičních briket.

https://ecobean.pl