SEA

Strategické  posuzování vlivů  na  životní  prostředí.  Je  zaměřena  na  posuzování  plánů, programů, politik, strategií a  koncepcí.  Sleduje  materiály s  výhledem  na  určité  období.  Důvodem  je   relevantní  získávání objektivních  komplexních  informací o  možném  vlivu připravovaných  aktivit na  životní prostředí.