Nedvědicko - pohádka Vysočiny

Malý region rozkládající se pod perlou gotické architektury hradem Pernštejnem spojuje 10 obcí, které mají společné historické kořeny. Území obydlené už v raném středověku je typické krásnou přírodou, malebnými údolími uprostřed členitých hor a velkou pestrostí památek a dalších turistických cílů. Nevynechejte městskou památkovou rezervaci v Doubravníku, původní středisko panství pánů z Pernštejna, nejstarší dřevěný krytý most na Moravě a Fantasy muzeum Julese Verna v Černvíru nebo se projděte dobrodružnou Trenckovou roklí po stezkách zajištěných lany s výhledy na vodopády.

Nejpohádkovější  mramorový hrad Pernštejn

V krásné přírodě Českomoravské vrchoviny nedaleko městyse Nedvědice leží mimořádně zachovalý gotický hrad Pernštejn, který je ojedinělým dokladem přeměn středověké pevnosti na luxusní renesanční sídlo. Při jeho stavbě se hojně využíval místní bílý nedvědický mramor. Díky unikátnímu vzhledu je považován za jednu z nejkrásnějších hradebních staveb střední Evropy a objevil se hned v několika filmech a pohádkách.  První historická zmínka o hradu se datuje ke konci 13. století, kdy byl založen pány z Pernštejna a stal se jejich základnou na dalších několik století. Jeho majitelé se postupně stali jedním z nejvýznamnějších moravských a později i českých šlechtických rodů, který se významně zapsal do dějin Českého království. Vliv Pernštejnů ale postupně slábl a roku 1596 byli nuceni hrad prodat. Tím jeho vývoj v podstatě skončil. Z tohoto období také pochází kresby s citáty z bible nebo antické literatury a žertovné a neslušné nápisy v češtině, němčině a latině na některých stěnách. V dalších letech se střídali majitelé a docházelo jen k dílčím úpravám. Posledními soukromými majiteli hradu byli Mittrowští, kteří ho vlastnili až do roku 1945. Plánovali velkou romantickou přestavbu, na kterou ale neměli peníze, a hrad si tak dodnes udržel svoji goticko-renesanční podobu. Kromě samotného hradu si mohou návštěvníci od roku 2021 během relativně fyzicky náročné prohlídky prohlédnout také obnovené Vrchnostenské zahrady. Součástí jedinečného souboru zahradních stylů v netradičním horském terénu jsou pravidelné francouzské a romantické zahrady, „angločínská“ část nebo lesní partie.

Pokud byste si raději udělali výlet po okolí, z Nedvědice vedou tři naučné stezky. Dle svých časových a fyzických možností můžete zvolit okruh dlouhý 4 km, 5 km nebo 13,5 km. Brožurku s mapkou naučných stezek si vyzvedněte v Turistickém informačním centru v Nedvědici.

Krásná příroda i historické památky

Krásný výhled na hrad Pernštejn nabízí dvě nedaleké vyhlídky. Na Skalní vyhlídku se dostanete po kamenném schodišti, na které narazíte u cesty vedoucí z hradu do Sejřku. Vyhlídka Mariino loubí se nachází asi 10 minut chůze od hradu po žluté turistické stezce ve směru Nedvědice – Věžná. Původní altán tu nechal postavit hrabě Mittrowský a na jeho místě stojí od roku 2000 nový. V údolí řeky Bobrůvky najdete Trenckovu rokli, která je často srovnávaná se Slovenským rájem. Cesta je místy obtížná, v nejtěžších místech zajištěná pomocnými lany, ale odměnou vám bude nádherný pohled na vodopády. K místu nevede turistická značka, ale stačí odbočit z červené turistické značky vedoucí údolím Loučky. Na jaře nevynechejte návštěvu Údolí Chlébského potoka, ve kterém každoročně vykvétají tisíce bledulí jarních.

Pokud dáváte přednost procházkám po městě, vyrazte do bývalého střediska panství Doubravníku rozprostírajícího se na obou březích Svratky. Pernštejnové tu postavili mimořádně krásný kostel Povýšení svatého Kříže, který se nachází v centru městské památkové zóny. Kostel nyní prochází rozsáhlou rekonstrukcí, která bude ukončena v létě 2023. Vedle pozdně gotického kostela se nacházejí pozůstatky původního opevnění, které mělo chránit toto místo před vpádem nepřátel. V Doubravníku se nachází i dvě kaple, svaté Maří Magdalény a svaté Anny. Mezi památkově chráněné objekty patří třeba také vodní mlýn, stará škola nebo krytá dřevěná lávka se sedlovou střechou v místní části Prudká, která spojuje oba břehy Svratky už od roku 1899. Další krytý most najdete v obci Černvír. Ten tu byl postaven dokonce už v roce 1718, a je tím pádem nejstarším krytým dřevěný mostem na Moravě. Kousek od něj stojí jedna z nejpozoruhodnějších stavebních památek v České republice. Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí už od roku 1228 na nejužší severní části skalního ostrohu nad řekou Svratkou. Z jedné strany ho obklopuje malý podkovitý hřbitov a z druhé je lemován prastarými lipami. Uvnitř se nachází vzácné řezbářské práce a gotické nástěnné malby, které mají nejen uměleckou, ale i dokumentární hodnotu.

Svět fantazie Julese Vernea a mincovní expozice v Nedvědici

Kromě historických památek v Černvíru zavítejte do světa fantazie. Fantasy muzeum s exponáty inspirovanými tvorbou Julese Vernea, Karla Zemana a Karla Čapka, zde založil divadelní a filmový kaskadér, výtvarník, milovník sci-fi a fantasy tématiky Tomáš Krištof. Jeho tvorba je ve stylu steampunk a trash art. Tvoří díla nadlidských rozměrů s důrazem na detail a základním kamenem plastik je industriální odpad - železo, hliník, plasty, polystyren, dřevo nebo sklo. Muzeum je pravidelně otevřeno jen během července a srpna, ale pro skupiny lze domluvit otevření kdykoliv i mimo sezónu.

V Nedvědici je v prostorách nového Turistického informačního centra otevřená stálá expozice stříbrného mincovního pokladu. Jedná se o jednu z mála mincovních expozic v celé České republice a je zajímavou ukázkou stříbrných platidel z mnoha evropských zemí z období 2. poloviny 16. století s přesahem až do období konce třicetileté války. V expozici je umístěno také všech 284 mincí, které byly v roce 2016 nalezeny v blízkosti osady Dolní Čepí nedaleko Nedvědice. Kromě mincí tu najdete také informace o těžbě a zpracování mramoru na Nedvědicku doplněné o dobové fotografie a ukázky různých variant nedvědického bílého, modrého, šedého a dokonce i růžového mramoru.

Více tipů na výlety najdete na: www.korunavysociny.cz