Selfsteering

Selfsteering můžeme přeložit jako proces sebeřízení, který předpokládá racionální hodnocení sebe sama. Stav naší mysli (přemýšlení, úsudku) je v přímé úměře se schopnostmi, dovednostmi a možnostmi, rozhodovat se, řídit svůj život, ale také nést plně odpovědnost za svá rozhodnutí.