Sensualismus

Sensualismus je filozofický směr, který je silně ovlivněn empirismem, především dílem Johna Locka Rozprava o lidském rozumu.

Naše ideje dle Locka získáváme v průběhu života, neboť nejsou vrozené a lidská mysl je při narození nepopsaný list papíru (nepopsaná deska). Nic není v rozumu, co před tím nebylo ve smyslech. Sensualismus se vymezuje hlavně proti karteziánské pozici a racionalismu, stejně jako empirismus.

-lz-