Sociálně odpovědný a sociálně orientovaný podnik

Podnik založený kapitálově k dosahování zisku na trzích, avšak vzdávající se části svého zisku ve prospěch budování sociálního kapitálu interně - ve prospěch vlastních zaměstnanců, či externě - ve prospěch svých klientů, širších komunit a území, včetně podnikové filantropie (standard odpovědná  firma).