Sociální podnikání

Jde o inovativní ekonomické aktivity ve společném zájmu spolčených občanů, směřujících nejen k osobním sociálně-společenským užitkům za  přítomnosti významných ekonomických rizik. Řeší samostatné podnikatelské aktivity a svou činností podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu. Rizika  nesou výlučně  ti, kdo inovace realizují. Je  zajišťováno ve  třech  bodech: podnikání, zaměstnanost a zplnomocnění znevýhodněných skupin (empowerment).
Podnikání – sociální firmy kombinují tržní orientaci se sociálním posláním
Zaměstnanost – sociální podniky jsou podpůrnými pracovišti, jejichž pracovní 
prostředí poskytuje všem zaměstnancům podporu, příležitost a smysluplnou práci.
Empowerment - Sociální podniky usilují o společenskou a ekonomickou integraci 
znevýhodněných skupin jejich zaměstnáváním.

Právní  forma sociálních  podniků (zákonné podmínky pro jeho fungování v ČR nejsou prozatím definovány):

  • spolky, ústavy,
    obecně prospěšná společnost,
    s. r. o.,
    družstvo (autonomní asociace osob dobrovolně sdružených za účelem jejich společných ekonomických, sociálních a kulturních potřeb a aspirací).