Kreativní programy na Zámku ve Žďáře nad Sázavou

V prostorách bývalého cisterciáckého kláštera ze 13. století se vždy kladl důraz na rozvíjení znalostí a dovedností, v 18. století tu dokonce fungovala šlechtická akademie. Dnešní Zámecká akademie tak navazuje na tradici vzdělávání, a to díky inovativnímu Muzeu nové generace, Barokní galerii, pestrým programům pro školy nebo řemeslným workshopům pro děti. Pro širokou veřejnost se tu navíc pravidelně pořádají vzdělávací akce, výstavy a přednášky.

Řemeslné workshopy, tvořivé soboty i vícedenní tematické akce v zámeckých ateliérech

Kreativita, otevřenost, svoboda v tvoření i kritické myšlení mají na žďárském zámku dveře dokořán, a to už téměř 800 let. Po celý rok si tu můžete vy i vaše děti užít řemeslné kurzy, tematické workshopy i vícedenní programy v zámeckých ateliérech. Jedním z projektů jsou workshopy s názvem Chytrá ruka, jejichž cílem je obnovení pojmu „zlaté české ručičky“ a mezigenerační setkávání. Na jednotlivých kurzech věnovaných tradičním i netradičním řemeslům jako je truhlářství, keramika, drátování, knihvazačství, práce s kůží nebo floristika, si děti vyzkouší pod vedením opravdových mistrů základy každého oboru a navíc si odnesou vlastnoručně vytvořené výrobky. Každý měsíc je připraven pestrý program, ze kterého si vybere každý. Během února si na zámku budete moct vytvořit třeba Valentýnské přání speciální technikou linoryt, brož, mýdlo z glycerinové hmoty nebo přijďte strávit den s loutkařem, ze kterého si účastníci odnesou dvě vlastnoručně vyrobené loutky a divadélko s kulisami. Od 7. února do 28. března bude každé úterý probíhat také keramický a truhlářský kroužek.

Pokud máte Žďár přes týden z ruky, dorazte s dětmi vždy poslední sobotu v měsíci na Tvořivou zámeckou sobotu, na které vás bude čekat pestrý odpolední program s místními lektorkami, se kterými si děti budou povídat o tradičních i netradičních tématech pro následující měsíc a tvořit. Program je vhodný pro děti od 4 do 10 let. V zámeckém areálu probíhají navíc pravidelně jednodenní i vícedenní tematické kempy pro děti s výtvarnými a pohybovými aktivitami, letní tábory, v rámci kterých si účastníci užijí týden plný her, zábavy, tvoření a nových dovedností a znalostí, které získají ve vnitřních i venkovních prostorách zámeckého areálu, nebo speciální letní dětské prohlídky. Ty návštěvníky provedou v rámci interaktivní prohlídky různými zámeckými zákoutími a seznámí je zábavnou formou s historií bývalého kláštera.  

Edukační programy pro školy

Zámek ve Žďáře nabízí kromě řemeslných workshopů a speciálních prohlídek také komplexní vzdělávací programy s přesahem do historie, dějin umění, ale také matematiky, fyziky a anatomie pro mateřské, základní a střední školy. Dvanáct různých programů vychází ze specifik místa a autenticity zámeckého areálu i jeho okolí. Cílem je nejen formovat osobnost člověka, ale také rozvíjet svobodné prostředí vhodné ke kreativitě a tvoření. V rámci programu s názvem Za obyvateli kláštera, který propojuje Muzeum nové generace s areálem bývalého kláštera a zámku, se ti nejmenší dozví, kdo byli mniši, jaká dodržovali pravidla, vyzkouší si pokusy s vodou nebo hry s psychomotorickým padákem.  Děti z prvního stupně základní školy se mohou v rámci Cesta vody seznámit s jejím koloběhem a významem v krajině Žďárských vrchů a čekají je i fyzikální pokusy nebo hudební ztvárnění deště. Žáci posledních dvou ročníků ZŠ se díky programu Baroko stanou barokními malíři, sochaři nebo architekty a v inspirujícím prostředí barokní galerie se seznámí s tvorbou přelomu 17. a 18. století. Výsledkem programu, kterým žáky provede zkušený lektor, je návrh barokního kusu nábytku, róby s parukou nebo návrh barokního oltáře včetně obrazu a sochařské výzdoby. Středoškolští studenti mohou dorazit na program s názvem Stabilitas loci. Také tento program je zavede nejen do areálu zámku, ale i do Muzea nové generace. Společně poskládají mozaiku dějin areálu a budou pracovat v pěti různě zaměřených badatelských skupinách, ve kterých si na konci navzájem odprezentují výsledky.

Odborné spolupráce, nejkreativnější muzeum ve střední Evropě i místo pro setkávání umělců  z celého světa

Pro širokou veřejnost probíhají v prostorách zámku nejrůznější přednášky, výstavy a vzdělávací akce. Aby byla kvalita co nejvyšší, fungují zde odborné spolupráce s partnery z regionálních i celostátních institucí, jako jsou třeba ostatní cisterciácké kláštery, Katedra UNESCO Masarykovy univerzity nebo organizace Vysočina Education. Výstava Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze, kterou najdete v Barokní galerii, přesune návštěvníky do kulturního prostředí klášterů 17. a 18. století. S obdobím baroka vás inovativním způsobem seznámí také Muzeum nové generace, které získalo ocenění za nejkreativnější muzeum ve střední Evropě. Jedinečné multimediální vás doslova vtáhnou do děje. Zámek je také místem pro setkávání umělců. V Mezinárodním kreativním centru nachází profesionální tanečníci a choreografové z celého světa zdroj inspirace pro vlastní tvorbu a předávají ji návštěvníkům v rámci festivalu KoresponDance.

Více informací na www.zamekzdar.cz