ČSAK vytvořila vnitřní pravidla pro prodej kratomu

Česko-Slovenská Asociace pro Kratom zakládá instituci s názvem Sdružení prodejců kratomu. Cílem instituce je regulace kratomu uvnitř komunity do doby, než bude pro prodej a užívání kratomu připravený právní rámec. Prodejci, kteří se k Sdružení připojí, se zavazují dodržovat jeho etický kodex. Ten mimo jiné čítá body jako nulová tolerance automatového prodeje, nezbytnost laboratorního testování nebo zamezení prodeje nezletilým. Mezi prodejci je o instituci již nyní velký zájem.

Postel a proleženiny. To bude tvůj život, říkali lékaři Lukáši Šafrovi, tehdy desetiletému hochovi. Diagnóza zněla dětská mozková obrna a chlapce měla upoutat na lůžko. Střih, o sedm let později. Lukáš Šafr nejenže neleží bez života na posteli, ale chodí o holích a studuje. Navzdory všem prognózám dokonce cvičí v posilovně. „Za hodně vděčím kratomu. Bez něj by se mi žilo a fungovalo velice těžko,“ líčí Lukáš Šafr.

Příběh Lukáše Šafra dokládá, že kratom v České republice pomáhá překonávat desítkám tisíc uživatelů mnohdy závažné zdravotní obtíže.  Česko-Slovenská Asociace pro Kratom (ČSAK) si však uvědomuje, že situace s látkou zvanou kratom je v tuzemsku neúnosná. Proto zakládá instituci s označením Sdružení prodejců kratomu.

Prodejci, kteří se k Sdružení připojí, se zavazují dodržovat jeho etický kodex. Ten řeší řadu problémů, které jsou aktuálně s prodejem kratomu u nás spojené. A to minimálně do doby, než bude k dispozici potřebná legislativa. „Klademe si za cíl, aby se kratomová komunita regulovala zevnitř. Naším krédem je maximiální ochrana spotřebitele. Je to také jasný signál směrem k Ministerstvu zdravotnictví, že jsme si situace vědomi a máme vůli ji řešit,“ uvádí jeden ze zakladatelů ČSAK Lukáš Pfeffer.

Etický kodex

Biblí ČSAK a Sdružení prodejců kratomu bude již vytvořený etický kodex. Nejpalčivější otázky související s prodejem a užíváním kratomu jsou prodejní automaty, kvalita nabízených produktů a prodej nezletilým, přičem kodex na všechny nabízí odpověď.

Každý člen ČSAK a Sdružení se totiž mimo jiné zavazuje, že nebude kratom prodávat ve výdejních automatech. Dále se zavazuje, že svůj produkt bude laboratorně testovat tak, aby byla zajištěna maximální ochrana spotřebitele. „Laboratorní testy budou monitorovat množství alkaloidů, které se v látce nachází. Samozřejmostí je také test na mikrobiologické patogeny. Pokud jejich množství bude nad limitem uloženým potravinářskou normou, prodejce daný kratom nesmí uvést na trh,“ vysvětluje Pfeffer.

Laboratorní testování kratomu bude probíhat v laboratořích VŠCHT  v Praze pod vedením doc. Ing. Martina Kuchaře, Ph.D.

Kratom u nezletilých

Třetí záležitostí, která vzbudila velkou mediální pozornost, je užívání kratomu nezletilými. Látka se aktuálně prodává jako sběratelský předmět, pročež jej prodejci mají povinnost prodat každému, kdo o ni v daném obchodě projeví zájem. Nařizuje to antidiskriminační zákon a prodejce jeho porušením riskuje likvidační pokuty.

Dalším společným cílem ČSAK tudíž je minimalizovat riziko prodeje nezletilým a zasazovat se o zákaz prodeje nezletilým. „Tím, že naši členové nebudou prodávat kratom v automatech, se snižuje riziko užívání nezletilými. Podle průzkumu trhu jsou to totiž právě automaty, odkud mladí kratom nejčastěji kupují. Hledáme i další cesty, jak prodeji nezletilým zamezit, aniž bychom porušovali zákon. Několik variant máme již na stole, nicméně jde o část, kterou ještě musíme podrobně projednat s právníky,“ říká Pfeffer.

Prodejci, kteří se kodexem budou řídit, získají status ověřeného prodejce, který budou moci vystavit na svém e-shopu. Registr ověřených prodejců bude rovněž k dispozici na webu ČSAK.

Naopak nedodržení kteréhokoliv z bodů etického kodexu bude znamenat ztrátu statutu ověřeného prodejce a vyloučení z registru i ČSAK.

Regulace svépomocí

ČSAK regulaci kratomu komunitou samotnou považuje za nezbytnou. Bez ní totiž český trhu bude nadále pokračovat ve stylu „divoký západ“, což může mít za následek kompletní zákaz kratomu u nás. To by však dle ČSAK i odborníků na drogovu problematiku jako například Jindřich Vobořil byl velice nešťastný krok.

Zákaz by totiž výrazným způsobem snížil kvalitu života desetitisíců lidí v České republice. Výsledek by se zároveň minul účinkem. Kratom je na českém trhu zhruba patnáct let a ze dne na den nezmizí. Vznikl by tak obrovský černý trh a pokud je nyní dohled nad kratomem problematický, po uvedení do ilegality by nebyl žádný. Nehledě na skutečnost, že tento krok by z desetitisíců lidí udělal zločince. Desetitisíce manželů Kordysových.

Přestože je projekt Sdružení prodejců kratomu teprve ve svých začátcích, již nyní ČSAK eviduje velký zájem. O členství se přihlásila celá řada tuzemských prodejců, včetně těch největších. „Kratom je nepochybně látka, která s sebou nese jistá rizika. Při zodpovědném užívání je však pozitiva mnohonásobně převyšují. S etickým kodexem bez výhrad souhlasím. Jsme seriózní ekonomické odvětví a potřebujeme jasně definovaná pravidla,“ líčí například spolumajitel společnosti Kratomia Marek Lončík.