Sociální exkluze

Slovní spojení bylo poprvé použito  v 70. letech ve Francii  pro specifickou situaci určitých skupin obyvatel žijících na okraji společnosti, kteří byli odříznuti od pracovních příležitostí a záchranné sítě státní sociální pomoci. Rozlišujeme tři možné pohledy na sociální vyloučení:

  1. Redistribuční- zdůrazňuje sociální vlivy, které tuto situaci způsobují (existující nerovnost ve společnosti) a zaměřuje se na osoby žijící v chudobě.
  2. Etický - zdůrazňuje kriminální chování a morální úpadek celých sociálních skupin, které se ocitly v sociálním vyloučení. 
  3. Integrační - sociální vyloučení je chápáno jako totožné s vyloučením z trhu práce.