Sociální podpora

Je systém právních nároků občana při vzniku sociálních událostí, které jsou nárokové  v případě splnění zákonných podmínek. Dávky jsou financovány ze státního rozpočtu.