Sodexo Benefity: Recyklace karet, rok třetí

Poprvé 5654, podruhé 8783. „A věříme, že letos se přiblížíme desetitisícové hranici,“ říká Tereza Knířová, tisková mluvčí společnosti Sodexo Benefity. Řeč je o zpětném sběru benefitních plastových karet, kterým vypršela platnost. Sodexo ho letos organizuje již potřetí.

„Cílem společnosti Sodexo, celosvětového poskytovatele firemních benefitů, je snížit do roku 2025 emise uhlíku o 34 % a zároveň dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2035. Recyklace benefitních karet je jedním z projektů, který k tomuto cíli může přispět,“ říká Knířová a připomíná, že společnost Sodexo Benefity projekt odstartovala v covidovém roce 2021 jako první v České republice. „Dodnes nevíme o jiné firmě, která by u nás karty od svých klientů vybírala a na své náklady recyklovala. O to více nás těší obrovský zájem firem i jednotlivých držitelů našich karet. Znovuzpracování plastového odpadu považujeme z hlediska udržitelnosti za téma číslo jedna. Doba rozpadu plastu je totiž skutečně dlouhá,“ dodává Tereza Knířová.

Sodexo loni spojilo své síly se společností Plastmakers. „Vzhledem k množství vybraných karet jsme se s Plastmakers rozhodli vyrobit lavičku, o kterou projevilo zájem dopravní hřiště Technopark v Liberci,“ říká Tereza Knířová.

„Se Sodexo jsme vymysleli způsob, jak karty efektivně zpracovat a vdechnout jim nový život. Inovativní přístup spočívá ve využití tvaru karet bez nutnosti jejich dalšího drcení a tepelného zpracování. Tím se docílí energeticky úsporného recyklačního procesu. Těším se, co vymyslíme letos. Prioritou pro nás je, aby byl výrobek opravdu užitečný a nevyrobili jsme jen další plastový odpad,“ vysvětluje Tomáš Kolečář, zakladatel společnosti Plastmakers.

Stejně jako v předchozích letech věnuje Sodexo za každou vrácenou kartu 10 korun Nadaci Partnerství, která v rámci programu Sázíme budoucnost podporuje po celé republice výsadbu stromů. Loni takto Sodexo Nadaci předalo 87 830 Kč.

„Peníze, které díky sběru karet Sodexo získáme, putují na výsadby a péči o stromy. Nové stromy vysazují dobrovolníci z řad obcí, neziskovek, škol a farností ve spolupráci s místními partnery, kteří jsou i budoucími garanty následné péče. Jen loni se díky partnerům jako je Sodexo podařilo podpořit 65 výsadeb. Po celé České republice vznikají nové aleje, remízky a větrolamy, které zkrášlují své okolí, ale také zadržují vodu a zmírňují dopady eroze a horka,“ vysvětluje Anna Poledňáková, vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost.

Do projektu se mohou zapojit jednotlivci i firmy, stačí stravenkové nebo volnočasové karty, kterým skončila platnost, do konce dubna donést nebo poslat do sídla Sodexo Benefity na adresu:

Recyklace karet

Sodexo Pass Česká republika a.s.                         
Plzeňská 3350/18
150 00 Praha 5 – Smíchov

Aby byl sběr karet, co nejvíce udržitelný, Sodexo doporučuje, aby se lidé domluvili v rámci firem a posílali karty hromadně. Minimalizuje se tak dopad dopravy na životní prostředí.

Foto: Sodexo

Více informací na www.sodexo.cz