Burza v Holešovické tržnici prochází zásadní rekonstrukcí

Burza – historický skvost Holešovické tržnice prochází zásadní rekonstrukcí. Kdysi nejvýznamnější budova holešovických jatek opět zazáří ve své původní podobě z roku 1895.

Památkově chráněná hala číslo 4 známá pod názvem Burza vystavěná v roce 1895 byla vždy nedílnou, a zejména dominantní součástí Ústředních jatek královského města Prahy. Hala, která ve svých slavnějších dobách sloužila jako burza dobytka poraženého na místních jatkách, později i jako záložna či restaurace, však zažila i méně úspěšná období. Bylo to zejména v časech okupace rudou armádou a později Komunistickou stranou Československa, kdy byla znárodněna a její sláva postupně uvadla. Nyní jí bude díky investici ze strany hl. m. Prahy ve výši 200 milionů korun opět navrácen lesk a také původní podoba bez přístaveb z roku 1928.

Ottův slovník naučný: Bursa v trhu dobytčím jest přiměřeně prostorná dvorana jako shromaždiště obchodníků před trhem i po něm, v přímém spojení s ní jest řada pokojíků, kanceláří to obchodních jednatelů, často i masná pokladna, jež obchodní styky a poměry zprostředkuje. Bursa jest obyčejně i zároveň hostincem i hotelem, zkušenosti dokázaly prospěšnost takového opatření. Bursa byla až do konce II. světové války centrem veškerého společenského dění a podnikatelských aktivit areálu.

Návrat k původní eleganci

Ne každá stavba v Praze vzbuzuje takové emoce jako právě budova Burzy v Holešovické tržnici. Stavba, která bývala hlavní kolébkou všech událostí jatečního areálu poutá pozornost zejména Pražanů žijících v její blízkosti, a to bez rozdílu generací. Cílem právě započaté rekonstrukce je navrátit Burze lesk a podobu z roku 1895 bez později dostavěných přístavků, a to s maximálním respektem k historii. Stavbu provádí společnost KONSIT, a.s. dle architektonického návrhu SGL Projekt s.r.o. a technického projektu od Digitry s.r.o.

„Na počátku tohoto roku byla započata rekonstrukce budovy Burzy, kdy jako první přišly na řadu bourací práce a odstranění přístavků, které na budově původně nebyly. Burza tak bude uvedena do úplně původní podoby z roku 1895. Vedle bouracích prací probíhá vyklízení a vyndávání oken s tím, že jakmile počasí dovolí, dojde k odstrojení střechy a její opravě. Původně valbová střecha s dekorativní mříží na vrcholu bude zateplena a kompletně zrenovována. Podlaha musí být bohužel kompletně vyměněna, povodně zde zanechaly velkou škodu, štuky však zůstaly ušetřeny. Fasáda bude zrestaurována a samozřejmě zde zůstanou původní sochy. Celková investice je nyní odhadována na 200 milionů korun,“ komentuje rekonstrukci Adam Zábranský, radní Magistrátu hl. města Praha pro majetek, legislativu a transparentnost.

„Celá rekonstrukce potrvá zhruba dva roky, povodně zde zanechaly skutečně žalostný stav. Posléze zde však vznikne honosný multifunkční sál vhodný pro kulturní a společenské akce, a to vlastně v unikátních novorenesančních prostorách, kterých po Praze mnoho nenajdeme. V plánu je opětovné otevření restaurace s oblíbeným posezením na předzahrádce pod korunami stromů a také na nově vybudované pobytové terase,“ doplňuje Tomáš Hübl, předseda představenstva Výstaviště Praha, a.s.

Dotek historie

Na celkové výstavbě a návrhu rozmístění budov jatečního areálu se podíleli v roce 1885 městský inženýr Josef Srdínko, obecní starší architekt Antonín Wiehl, inspektor dobytčího trhu František Xaver Červený a předseda společenstva novoměstských řezníků Josef Štípek. Výstavba samotné Burzy v novorenesančním stylu pak byla zahájena 6. března roku 1893 dle plánů architekta Josefa Srdínka z roku 1890 a dokončena byla roku 1895, kdy byla 1. července slavnostně otevřena pro veřejnost. Hala 4 byla vystavěna za 5 200 000 Kč, což byla na tehdejší dobu velmi štědrá částka.

Po vzniku Velké Prahy v roce 1928 byl objekt rozšířen jižním směrem a v patře byly přistavěny ze čtyř stran hranolové přístavby. V době před druhou světovou válkou byla Burza vyhlášenou jateční restaurací a restauratér Václav Švec zde tvořil roční obrat až tři miliony korun. Burza byla až do konce II. světové války centrem veškerého společenského dění a podnikatelských aktivit celého areálu. Po válce převzalo družstvo Drujat kontrolu nad porážkovými pracemi a společně s konkurenčním Druvelem, které založilo družstvo členů společenstva velkořezníků, objekt spravovalo. Obě družstva tehdy získala monopol na obchodní činnost v Ústředních jatkách. Na podzim roku 1946 zde však byly zřízeny stranické buňky KSČ a vyvstaly spory mezi oběma družstvy. Po roce 1948 pak Drujat zaměstnal pana Václava Švece, původního nájemce, ve své restauraci.

Od ledna roku 1951 převzal veškerou činnost na Ústředních jatkách Pražský průmysl masný, který zde působil až do 80. let. Areál holešovických jatek sloužil svému účelu až do roku 1983, posléze byl přebudován na tržnici a budova Burzy prošla během následujících desítek let řadou proměn co do účelu využití. V roce 1985 byla v prostorách bývalé burzy plánována restaurace třetí cenové skupiny s tím, že přestavba začala pro tyto účely roce 1989. Stavbu však provázely od počátku problémy. V roce 1993 byl pak areál prohlášen kulturní památkou. O dva roky později, tedy v roce 1995, byla Tržnice pronajata firmě Delta Climatizer a započaty byly dílčí rekonstrukční práce, kdy bylo v plánu vystavět bankovních prostor a v Hale 4 byl naplánován výstavní sál. Burza byla pro různé účely v provozu až do roku 2002, tedy do stoleté vody, od kdy pak už jen postupně chátrala bez jakékoli investice.

Zajímavosti Holešovické tržnice a Burzy

  • Areál se rozkládá na ploše o 11 hektarech s rozměry 450 m x 250 m
  • Budova burzy je 37 metrů dlouhá a 11 metrů široká, zaujímá 980 m²
  • V roce svého vzniku zde byl hlavní sál, sál burzovní, kanceláře agentů, hostinec pro čeleď a honce, dva hostinské pokoje, kuchyně, pošta s telegrafem, v patře tři hostinské pokoje, pivní sklep s lednicí, sklad na palivo
  • Objekt s 13tiosým průčelím patří k ojedinělým příkladům zachovalé industriální architektury i v evropském měřítku
  • Areál Tržnice skýtá 30 zděných, nebo částečně zděných budov a desítky pevných stánků
  • Dnes je vedle burzy nejznámější halou Hala 22 – tržiště s ovocem, zeleninou a převážně lokálními potravinami
  • Domy v Tržnici měly z počátku dehtovou střechu jako křídla Průmyslového paláce na Výstavišti

Burza od počátku přitahovala milovníky tajemna a hledače záhad, jak však potvrzují projektanti i historici spolupracující na rekonstrukci budovy, žádná tajemná sklepení zde bohužel nenajdeme…

Foto: Jiří Šebek