Předseda Komory dražebníků ČR dostal půlroční "dražební distanc"

Podobně jako je tomu ve sportu, i dražebník může dostat "distanc". Po téměř třech letech kontrol byla pozastavena dražební koncese společnosti BFT Managment, a.s. Jejím vlastníkem je Jiří Bureš, předseda Komory dražebníků ČR. Mnozí to považují za zakleknutí na dražebníka.

Společnost BFT Management, a.s. byla v roce 2000 zakládajícím členem České asociace dražebníků, později Komory dražebníků ČR. Jiří Bureš spoustu let bojuje s Oddělením veřejných dražeb Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které vykonává státní dozor v oblasti dražeb. Na dražbách se stále pletichaří. Dochází k netransparentnímu zpeněžování majetku dlužníků.

Přes odpor MMR se podařilo v roce 2012 prosadit e-dražby. Stále však nejsou využívány ve více než třetině dražeb. V těchto tzv. kamenných dražbách se často prodává majetek dlužníků „pod cenou“. Není politická vůle to změnit.

Důvodem udělení "červené karty" Jiřímu Burešovi může být i to, že dlouhodobě požaduje povinné e-dražby. Nelíbilo se mu ani, že Úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových používal bez jeho souhlasu několik let Aukční řád, jehož je autorem.

Jiří Bureš kritizuje i návrh nového dražebního zákona. Vznikl již před šesti lety. Ministr MMR Ivan Bartoš ho oprášil a poslal se lživými argumenty znovu do Poslanecké sněmovny (PS). Mezirezortním řízením neprošel. Je s podivem, že v prvním čtení v PS dne 21.02.2023 byl tento Tisk č. 360 jednohlasně podpořen Pětikoalicí, ANO i SPD.

Poslankyně za ANO, Zuzana Ožanová, zpravodaj tohoto tisku, se v PS ani slůvkem nezmínila o závažných připomínkách, které ji osobně tlumočil Jiří Bureš, a poté zaslal i písemně. Ročně se zpeněžuje jenom v insolvencích cca 30 miliard Kč majetku. Z toho cca 2 miliardy Kč e-dražbami. Zbytek nějak jinak.

O oprávněnosti "dražební distance" rozhodne správní soud. Zatím dražební úředníci se mohou těšit na nový zákon o veřejných dražbách. Slibuje jim i možnost vybudovat nový IT systém za desítky mil. Kč a pokutovat dražebníky až do výše 1 mil. Kč. Třeba i dražební úředníci na MMR dostanou s novou vládou "distanc", a to doživotně.

Kontakt: Jiří Bureš

www.komoradrazebniku.eu

www.bftm.cz