100 let Velké Ostravy 1924–2024

V roce 1924 došlo k prvnímu sloučení obcí, které stálo na počátku rozvoje města Ostravy tak, jak ji známe dnes. V tomto památném roce se spojily tehdejší obce Moravská Ostrava, Přívoz, Vítkovice, Mariánské Hory, Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka a Nová Ves v jedno město zvané Velká Ostrava. V souvislosti s touto významnou událostí se starostové současných městských obvodů, které zahrnují původních sedm obcí tzv. Velké Ostravy, domluvili na společných oslavách 100. výročí této historické události.

Myšlenky na spojení tehdejší Moravské Ostravy s okolními obcemi se objevovaly již od počátku 20. století. Po vzniku samostatného Československa nabyly představy o podobě nově vzniklého města konkrétnější podobu. Bylo ovšem těžké najít potřebnou shodu. Současný místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu David Witosz o historickém pozadí vzniku Velké Ostravy uvádí: "Návrhy se dost různily, některé z nich byly co do počtu spojených obcí velmi ambiciózní a zahrnovaly také některé slezské obce, jiné preferovaly sloučení užší skupiny obcí. Nakonec zvítězila užší varianta, tj. spojení sedmi moravských obcí v jedno město."

Dne 1. ledna 1924 se spojily Moravská Ostrava, Vítkovice, Přívoz, Mariánské Hory, Zábřeh nad Odrou, Hrabůvka a Nová Ves v jednu obec pod oficiálním názvem Moravská Ostrava. Nové město - tzv. Velká Ostrava - mělo takřka 114 tisíc obyvatel. Jeho správou byl ve funkci vládního komisaře pověřen Jan Prokeš, který se za vytvoření Velké Ostravy dlouhodobě zasazoval a po volbách v roce 1925 se stal jejím prvním starostou.

Významné 100. výročí vzniku tzv. Velké Ostravy si připomeneme v příštím roce 2024. Vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz iniciovalo počátkem března letošního roku setkání starostů městských obvodů, které zahrnují původních sedm obcí spojených v nové město. Na pozvání starosty Moravské Ostravy a Přívozu Petra Veselky se sešli starostové městských obvodů Ostrava-Jih (Martin Bednář), Vítkovice (Richard Čermák), Mariánské Hory a Hulváky (Patrik Hujdus) a Nová Ves (Tomáš Lefner).

Starosta MOaP Petr Veselka popisuje vzájemné setkání těmito slovy: "Sešli jsme se stylově - na pracovním obědě v Moravské chalupě, abychom se dohodli na spolupráci při oslavách nadcházejícího výročí. Jsem rád, že všichni starostové, které jsme oslovili, přijali velmi vstřícně naše pozvání. Těšíme se na společné akce, které se budou průběžně konat od začátku roku a vyvrcholí oslavami 100. výročí Velké Ostravy v červnu 2024."

Mapa Velké Ostravy z roku 1924 viz např. Encyklopedie města Ostravy:

https://encyklopedie.ostrava.cz/home-mmo/?acc=profil_udalosti&load=11