Beverige, William Henry

Ústavní orgán, v jehož  čele stojí  předseda vlády. Prezident  republiky  má  právo se účastnit všech  jednání pořádaných Bezpečnostní radou.  Je  odpovědná za stanovení návrhů (v rozsahu pověření) k zajišťování bezpečnosti ČR.