Soft-skills

V anglosaském světě jde o označení vlastností  osobnosti, jejichž důležitost se liší podle konkrétních požadavků podniku. Termínem soft-skills označujeme vlastnosti od empatie přes komunikativnost či sebekritičnost až po schopnost prosadit se, vést tým či oplývat schopností nadchnout ostatní pro společný cíl. Většinou se nepřekládá do češtiny. V našich podmínkách můžeme za synonimum považovat „lidské  zdroje“.