Solidární ekonomika

Kooperující ekonomiky veřejné a sociální, spolupracující na principu partnerství veřejného a soukromého sektoru, tedy v konsenzu veřejného i obecného zájmu (PPP), zejména na lokální a regionální úrovni (také  měření  filantropie a veřejná přidaná hodnota, veřejně prospěšné práce, podniky komunitní a komunální)

Zdroj: www.coop.org, Ing. Magdalena Huncová, Ph.D., vedoucí Katedry financí a účetnictví, Hunčová, M. (2007): Smysl sociální ekonomiky a její podstata - in: Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál. FSE UJEP, Ústí nad Labem