Soudní dvůr

Na soud se mohou obracet instituce evropského společenství, jednotlivci i stát. Evropští soudci se mohou domáhat změny (pozměnění) národních rozhodnutí a legislativních aktů, které nejsou slučitelné s ustanovením dohod. Mohou rozhodovat i v případech, kde rozhodují národní soudy, pokud se proces dotýká zákonů Evropské unie. Rozsudky jsou závazné pro všechny soudy všech členských států.  Sídlí v Lucemburku.