Soulad s rozvojovou strategií

Jedná se o „výtah“ ze strategie příslušného územního celku, který se vztahuje k předkládanému projektu. Těmito strategiemi může být Program obnovy vesnice, mikroregionální strategie, Plán rozvoje kraje nebo případně národní koncepce (např. koncepce státní politiky cestovního ruchu, apod.)