Stát potřebuje odborníky vzdělané v krizovém řízení!

Krize spojené s epidemií koronaviru a nyní s válkou na Ukrajině ukázaly, jak moc důležité je mít dostatečné množství odborníků, kteří umí řídit bezpečnost. Krize je totiž třeba řídit odborně. Realita je ale mnohdy odlišná. Nejen proto, že rozhodování probíhá politicky, ale i proto, že mnohde chybí ti praví odborníci "krizaři".

Vysoká škola CEVRO Institut již přes deset let vzdělává odborníky v krizovém řízení v elitním postgraduálním manažerském programu MPA.

Přes 800 absolventů, kteří působí na vedoucích pozicích ve státní i soukromé sféře jsou naší nejlepší vizitkou.

"V našem programu MPA zaměřeném na bezpečnost a krizové řízení hodně zdůrazňujeme vojenský způsob rozhodování. Říká se, že neexistuje operační věda, ale existuje operační umění. Vláda, kraje, obce přijímají rozhodnutí, která sice jsou postavená na základě statistik, ale rozhodování přijímaná pouze na základě statistiky jsou rozhodnutí neúplná a nepřesná! Lidský faktor je významnou součástí takovéhoto krizového řízení." Generál Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu AČR, garant programu MPA Bezpečnostní a krizový management.

Přidejte se k expertům a staňte se jedním z nich! Přihlášky přijímáme do konce dubna 2023.

Více informací najdete na https://www.cevroinstitut.cz/bezpecnostni-a-krizovy-management/