Jaroslav Foglar: Celý den drobně prší, výbor z deníků 1920—1937

Skautská nadace Jaroslava Foglara připravila spolu s Nakladatelstvím Albatros výbor z Foglarových deníků z let 1920 - 1937 s názvem Celý den drobně prší. Publikace představuje jedinečnou možnost nahlédnout do autorova života a poznat ho tak, jak ho z žádného životopisu či z jeho vlastních knih dosud čtenáři neznají. Vedle jedinečného vhledu do Foglarovy každodennosti, jak ji prožíval a zachycoval v deníku, přináší svazek také unikátní obrazový materiál: množství fotografií, dobové plakáty a úryvky z kronik a časopisů, do nichž spisovatel přispíval. V následujících šesti letech by měly vyjít ještě tři svazky deníků z let 1938-1948, pokrývající Foglarovo nejvíce tvůrčí období.

Svět Jaroslava Foglara je zahalený mnoha tajemstvími. A přestože literatura o jeho osobnosti a díle je nesmírně bohatá, nedává čtenářům příliš poznat, jaký Foglar skutečně byl. Jak vnímal svou práci, své psaní, život a vztahy v oddílu, jaké byly jeho nejniternější pocity. Foglar si deníky psal po celý život, někdy podrobně a každodenně, někdy jen v heslech nebo příležitostně. Rozmanitost jeho deníkového psaní se odráží i v prvním svazku výboru: od deníčku třináctiletého chlapce z ozdravného pobytu ve Švýcarsku, kde pásl krávy a pomáhal sklízet ovoce, přes skautský deník z tábora z roku 1927, kdy se dvacetiletý Jestřáb stal vůdcem pražské Dvojky, až po deníkové záznamy začínajícího spisovatele z let 1934—1937, ve kterých můžeme sledovat první úspěchy časopiseckých i knižních vydání jeho knih.

„Není v české literatuře jiný spisovatel, o němž by u nás po roce 1989 vyšlo více knih než o Jaroslavu Foglarovi. A o málokterém českém spisovateli lze říci s takovou jistotou, že jeho dílo skutečně dále žije, že se nestalo jen jednou z položek kulturní historie, ale že přitahuje další a další generace čtenářů a rozněcuje jejich fantazii,“ uvádí v předmluvě Deníku Jan Šulc, jeden z editorů knihy.

„Zatímco všechno ostatní psal pro druhé lidi, deník si psal sám pro sebe. Nešlo v žádném případě o literární dílo. Jde o heslovité privátní záznamy, psané proto, aby uchovaly svědectví o prožité skutečnosti, a to bez jakékoli další autorské ambice. S jejich zveřejněním Jaroslav Foglar nepočítal, v osmdesátých letech dokonce uvažoval o tom, že je v pražském Prokopském údolí spálí. Nakonec se je rozhodl uchovat a svěřil je spolu s ostatní písemnou pozůstalostí Literárnímu archivu Památníku národního písemnictví,“ doplňuje Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara, který se na přípravě publikace podílel.

Výbor je doplněn předmluvou Jana Šulce, každý rok zachycený v deníku uvádí Roman Šantora kalendáriem s významnými událostmi dané etapy Foglarova života. Svazek je zakončen ediční poznámkou, která přinese informace o pramenech, v nichž se deníkové záznamy dochovaly, a o jejich textologické přípravě. O typografickou úpravu se postaral Martin Pecina.

Skautská nadace Jaroslava Foglara disponuje právy na spisovatelovu pozůstalost. Pečuje o jeho dílo a odkaz, snaží se, aby se spisovatelovo jméno a myšlenky neztratily z veřejného prostoru. Spolupracuje s nakladatelstvím Albatros na znovuvydávání Jestřábových děl, podporuje nejrůznější projekty s foglarovskou tematikou, realizuje předmětovou sbírku s názvem Jestřábův obchod, která slouží, stejně jako většina ostatních nadačních aktivit, k podpoře výstavby a rekonstrukce skautských kluboven.