Za 36 % náhlých úmrtí může onemocnění srdečního svalu, překvapí i mladé sportovce

Onemocnění srdce a cév v Česku platí za nejčastější příčinu hospitalizací i úmrtí. Zhruba třetina infarktů postihne pacienty náhle a bez předchozí diagnózy. Srdečním onemocněním navíc zdaleka nepodléhají jen senioři, ale ve značné míře i mladí lidé, včetně aktivních sportovců. Za náhlými problémy může stát i kardiomyopatie. Běžná preventivní prohlídka ji obvykle neodhalí – řešením je detailní vyšetření v ordinaci ambulantního specialisty. Není časově ani finančně nijak nákladné a výhodou je, že pacienti nepotřebují žádanku.

Onemocnění srdce je obvykle spojováno s vysokým věkem – odborníci ale upozorňují, že jde o mýtus. Senioři totiž zdaleka nejsou jedinou rizikovou skupinou. Například hypertrofická kardiomyopatie, jedno z nejnebezpečnějších onemocnění srdce, bývá nejčastější příčinou náhlých úmrtí u vrcholových sportovců a v populaci mladší 30 let. Hlavním důvodem bývá jeho pozdní záchyt. „V rámci kardiologické prevence tvoří lidé mladší třiceti let jen zhruba 10 % všech vyšetřených. Mladí pacienti bohužel často žijí v domnění, že kromě prohlídky u praktického lékaře jednou za dva roky nemusí o své zdraví nijak zásadně pečovat. To může mít velmi vážné následky v podobě přidružených komplikací nebo mnohem nákladnější následné léčby,“ varuje MUDr. Zorjan Jojko, kardiolog a předseda Sdružení ambulantních specialistů, a připomíná, že všechny druhy kardiomyopatie se řadí mezi onemocnění, jež lze spolehlivě diagnostikovat pouze při hloubkovém vyšetření. K jejímu odhalení je potřeba provést ultrazvuk srdce, v některých případech doplněný i zátěžovými testy a monitoringem EKG po dobu alespoň 24 hodin.

Tuhnutí srdce

Hypertrofická kardiomyopatie má za následek zesílení a větší tuhost srdečního svalu především levé srdeční komory. To se může projevit zvýšenou únavou, dušností a bolestí na hrudníku. Mnozí pacienti ale žádné příznaky vůbec nepozorují. „Často se setkáváme s tím, že se pacienti dozví o svém onemocnění až při preventivní prohlídce. Jsou to mladí, a na první pohled zdraví lidé, kteří dodržují správnou životosprávu, sportují a nepociťují žádná výkonnostní omezení. V nediagnostikovaných případech u nich tedy může být jediným projevem onemocnění až náhlá smrt v důsledku srdeční arytmie,“ dodává MUDr. Zorjan Jojko. Včasným záchytem přitom lze průběh nemoci ovlivnit například pomocí medikamentů upravujících mechanickou činnost srdečního svalu. U pacientů, kterým hrozí náhlé selhání srdce, se přistupuje k zavedení defibrilátoru nebo k chirurgickému zákroku[1].

U kardiomyopatie rozlišují odborníci ještě další dva typy nemoci – dilatační kardiomyopatii, způsobenou oslabením a zvětšením srdečního svalu, a mnohem vzácnější kardiomyopatii restriktivní, tedy poruchu čerpání i plnění srdce[2]. Ani na ně se bez podrobného vyšetření specialistou obvykle nepřijde.

Riziko kardiovaskulárních nemocí pomáhá snížit pravidelná fyzická aktivita (alespoň 150 minut týdně rozdělených do minimálně 5 dnů), zanechání kouření, a v neposlední řadě zvýšená pozornost věnovaná správné srdeční činnosti. K tomu lze využít například širokou škálu přístrojů pro selfmonitoring – nejspolehlivější a nejúčinnější metodou ovšem zůstává vyšetření u odborníka.

Návštěvu specialisty neodkládejte

Specializované kardiologické prohlídky obvykle nehradí zdravotní pojišťovna, ale návštěva ambulantního specialisty není nikterak finančně náročná. Není k ní ani potřeba žádanka od praktika. „Přestože by měli být pozorní především pacienti, kteří spadají do tzv. rizikových skupin, tedy starší generace, kuřáci, lidé s obezitou nebo pacienti s onemocněním ledvin, doporučuji návštěvu ambulantního specialisty všem, včetně vrcholových sportovců. Jediným vyšetřením u něj si mohou ušetřit spoustu dalších starostí, respektive zachránit život,“ dodává MUDr. Zorjan Jojko.

Cena preventivního vyšetření ve specializované ambulanci se liší podle konkrétní specializace. V rámci samoplátcovského režimu se ceny pohybují v rozmezí od několika set do tisíců korun za profesionální a detailní kardiologické vyšetření s konzultací. MUDr. Jojko připomíná, že se díky němu může pacient vyhnout mnohonásobně vyšším nákladům za pozdější léčbu neřešeného problému. „Nezřídka se vyplácí přistupovat k vlastnímu zdraví emancipovaně, aktivně se o prevenci zajímat a nespoléhat pouze na to, že když nemám žádné příznaky, tak mi nic není. Řada nemocí je totiž skrytá,“ dodává.

[1] https://www.nzip.cz/clanek/935-hypertroficka-kardiomyopatie

[2] https://www.ikem.cz/cs/kardiomyopatie/a-438/