Evropský týden vakcinace opět připomněl důležitost očkování

Velké dohánění nebo také „téma velkých restů“ v důsledku celosvětové pandemie onemocnění Covid-19, to bylo hlavní poselství v pořadí již 18. Evropského týdne vakcinace. Ten letos připadl na období od 23. do 29. dubna. Evropská osvětová kampaň otevřela tři stěžejní témata: očkování jako prevence proti mnoha nemocem, důraz na dodržování očkovacích schémat a v neposlední řadě se zaměřila i na komunikaci odborné veřejnosti s laiky. Vyplývá to z informací, které zveřejnila Světová zdravotnická organizace při OSN (WHO).

Motivem letošní kampaně, opět konané pod záštitou WHO, bylo zejména téma „Každá dávka se počítá“, protože „každá doporučená dávka očkovací látky je důležitá pro ochranu vás a vašich blízkých před nemocemi, kterým lze předcházet očkováním.“ Druhou linkou pak bylo sdělení „Na načasování záleží“, ve smyslu, že rutinní očkovací kalendář je navržen tak, aby chránil děti v době, kdy to nejvíce potřebují. Proto kampaň vybízela, aby lidé dodržovali očkovací plán a případně doháněli aplikace vynechaných dávek. Poslední nosné téma kampaně se zaměřilo na efektivní komunikaci mezi pacienty a lékaři, aby bylo podpořeno porozumění a motivace k dodržování doporučení a očkovacího kalendáře.

„Zejména rizikové skupiny, jako jsou malé děti a senioři, by neměly opomíjet možnost očkování proti různým nemocem. Zatímco v posledních dvou letech se většina lidí nechala očkovat proti covid-19, u dalších, jako je například pneumokok, dlouhodobě zůstává proočkovanost zejména v seniorské populaci relativně nízká,“ říká MUDr. Zuzana Blechová z Kliniky infekčních nemocí 2. LF UK a Fakultní nemocnice Bulovka. To potvrzují i data Ústavu zdravotnických informací a statistiky, podle nichž bylo v roce 2021 proti pneumokokovým infekcím očkováno jen 52 349 tisíc seniorů, zatímco v roce 2019 se nechalo očkovat 134 295 seniorů. Mezi lety 2019 a 2021 tak došlo v proočkovanosti k poklesu o 62 procent.