Aberace v právu

Skutkový omyl v trestním právu (aberratio ictus), kdy pachatel má v úmyslu  způsobit škodu konkrétní osobě, ale omylem či pouhou náhodou způsobí újmu jiné osobě, než, které zamýšlel. Nápad trestného činu (kauzálně) se neshoduje se skutečností. Případ se pak hodnotí jako jednočinný souběh nedbalostního trestného činu proti osobě „Y“ a pokusu o úmyslný trestný čin vůči osobě „X“.

-red-