Vladimír Škoda - Zrcadlo času/Mirror of Time

Kostel Zvěstování Panny Marie, Jezuitská ulice, Litoměřice / 9. 6. – 24. 9. 2023

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zahájí ve čtvrtek 8. 6. 2023 v kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích projekt, jímž představí široké veřejnosti dílo významného francouzského sochaře českého původu, Vladimíra Škody. Výstava nazvaná Vladimír Škoda - Zrcadlo času/Mirror of Time bude návštěvníkům přístupná až do 24. 9. 2023.

Pro výjimečné prostory kostela Zvěstování Panny Marie připravila Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích v rámci své letní výstavní sezony projekt představující tvorbu francouzského sochaře českého původu Vladimíra Škody (*1942). Tento mezinárodně oceňovaný tvůrce formuje svou uměleckou výpověď na matematických a fyzikálních principech přírodních věd a propojením zdánlivě odlišných oblastí - abstraktního myšlení a dynamické tvořivosti - dosahuje ojedinělého a nadčasového uměleckého sdělení. Lesklé zrcadlící se plochy Škodových instalací nabízí divákovi možnost proniknout pohledem do zkreslené reality, zároveň mu zprostředkovávají zkušenost percepce odhmotnělého prostoru nekonečna a neznáma. Nevšední zážitek umocňuje umístění objektů do unikátního barokního sekularizovaného kostela, jehož impozantní prostor se stal pro Vladimíra Škodu neodolatelnou výzvou.

Litoměřickou instalací autor navazuje na své dřívější projekty, z nichž první stejnojmenný se uskutečnil v roce 2006 v italském Spoletu. Ústředním bodem projektu pro interiér unikátního kostela je parabolické zrcadlo. Umístěno v hlavní lodi nad oltářem, odráží opulentní barokní architekturu reinterpretovanou v řadě zkreslení, kterou nám zrcadlící se plocha neustále se proměňujícího díla nabízí v rytmu svého otáčení. Divák je přitom zachycen uvnitř zakřivené plochy zrcadla a jeho odrážející se zkreslená podoba vstupuje do hypotetické, paralelní dimenze. Tím, že objekty Škodových instalací postupně odráží různé části interiéru litoměřického kostela překračují své vlastní hranice a stávají se jeho integrální součástí. Kurátorka výstavy, česká historička umění žijící v Itálii, Miroslava Hajek, k tomu říká: "Je možné, že nám svou uměleckou vizí reprezentovanou ve výjimečném litoměřickém prostoru nabídne Vladimír Škoda jinou, abstraktnější formu spirituality, než jakou obvykle v sakrálním prostoru vnímáme a prožíváme."

K výstavě vychází plnobarevný katalog.

Otevírací doba:

po–ne 10–18 hod.