Subvence

Podpora poskytovaná nějaké organizaci státem nebo jinou organizací k zajištění přesně vymezené  činnosti, na níž má subjekt poskytující subvenci zvláštní zájem.