Swap

Označení výměny realizované bankou, která pro úhradu závazků v zahraničí použije volné devizy, kterých má momentálně dostatek. Smlouva platí na přesně stanovenou dobu a může být splněna jen v den vypršení, což platí pro evropské swapy, nebo kdykoliv po vypršení platnosti, což platí pro americké swapy.