Bílá kniha v sociálních službách

V roce 2003 definovalo MPSV základní principy transformace sociální politiky ČR známou  pod  titulem  Bílá kniha v sociálních službách, což jsou  zásady, vycházejí z evropského pojetí sociální politiky a jsou podstatou komunitního plánování sociálních služeb,  kterou  vystihují  základní  principy:

  • Nezávislost a autonomie    
  • Začlenění a integrace        
  • Respektování potřeb    
  • Partnerství    
  • Kvalita