Široká veřejnost

Jsou všichni ostatní zájemci, kterým nejsou  sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou ochotni aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci. Každý občan je  potenciálním uživatelem sociálních služeb,  aniž  si  to  každodenně  uvědomuje. Veřejnost může doplnit zcela nové náměty a potřeby v kreativních  obrysech, které se v pracovních strukturách neobjeví a může také podpořit přijetí změn v místním systému sociálních služeb. Veřejnost je nutné o plánovacím procesu od  samotného  počátku informovat a zapojovat do něj. Zapojováním veřejnosti můžeme získat nové spolupracovníky, nápady i zdroje. Zapojení veřejnosti je základem pro transparentnost celého plánování.