Švagrovství

Švagrovství vznikne uzavřením manželství mezi jedním manželem a příbuznými druhého manžela; v jaké linii a v jakém stupni je někdo příbuzný s jedním manželem, v takové linii a v takovém stupni je sešvagřen s druhým manželem. Zanikne-li manželství rozvodem, zaniká také švagrovství. Zanikne-li manželství smrtí jednoho z manželů, švagrovství nezaniká.

Zdroj: Občanský zákon, §774

Zpracovala: Lenka Žáčková