Zbožní zítřka. Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích dnes zahajuje mimořádnou výstavu nazvanou Zbožní zítřka. Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění. Projekt postupně přiblíží téměř 250 obrazů, kreseb a grafik profesionálních i neprofesionálních tvůrců, kteří působili či působí v českých zemích v minulém i tomto století, a jejichž tvorba byla do určité míry či výhradně ovlivněna napojením, určitou formou mimosmyslového vnímání. Výstavu pořádá litoměřická galerie ve spolupráci v Moravskou galerií v Brně, kromě výjimečných sbírkových fondů pořadatelů se na ní zápůjčkami podílí dalších 14 institucí z celé republiky a několik soukromých sběratelů.

Vystavena jsou díla významných mystiků, Jana Zrzavého, Josefa Váchala, Jana Konůpka, Františka Drtikola, i autorů ovlivněných antroposofickými či teosofickými myšlenkami, především Hildy Kotányi Pollakové, Augustina Ságnera nebo Rudolfa Michalika. Návštěvnicky atraktivní je bezpochyby část výstavy věnovaná tzv. medijní tvorbě prezentující díla tvůrců soustředěných na své vnitřní vize, vědomě nevstupujících do vlastního tvůrčího procesu. Ten je v jejich případě prostřednictvím napojení formulován jinými světy či bytostmi. Kromě prací významných představitelek art brut, jejichž dokumentací se litoměřická galerie systematicky zabývá, Cecilie Markové a Marie Krůtové, jsou prezentovaný práce široké plejády médií (Josef Kotzian, Anna Haskelová, Marie Urbánková, František Jaroslav Pecka, Oskar Kreuzinger, Stanislav Holas a dal.) reprezentujících historicky nebývale rozsáhlou přítomnost spiritistických spolků či skupin na našem území. Pro mnohé překvapivá mohou být také díla vzniklá procesem automatické kresby, při níž se umělec maximálně soustředí na své vize a dosahuje nejvyšší možné autenticity a věrohodnosti zpodobení vlastních nevědomých psychických dějů. K nejzajímavějším budou jistě patřit práce Karla Malicha, Dalibora Chatrného, Jiřího Kornatovského či Martina Mainera, stejně jako díla Karla Kožíška reprezentující kresby osob mimořádně citlivých k mimosmyslovým podnětům.

Ředitelka galerie, Dana Veselská, říká: „Název výstavy odkazuje k rakouskému jezuitskému teologovi, Karlu Rahnerovi, který v roce 1966 vyjádřil myšlenku, že zbožným zítřka bude mystik, někdo, kdo sám něco zažil, nebo nebude vůbec. I když mnozí skeptici si o obsahu výstavy vytvoří názor jistě jen z jejího podtitulu, doporučuji přijít se podívat a nechat se pohltit krásami cizích, mnohým z nás zcela nedostupných světů.“

K výstavě bude vydán plnobarevný katalog.

Otevírací doba: po–ne 10–18 hod.