Česko pod mezinárodním drobnohledem: kratom regulujte, vzkazují z Ameriky

S rostoucím počtem nových látek na trhu je nutné vytvářet legislativu, která pružně reaguje na tyto výzvy. Významnou roli v tomto procesu hraje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09, který je nyní ve středu diskuse o regulaci kratomu.

Ačkoliv legislativu o psychomodulačních látkách, která by kratom znepřístupnila mladistvým, nedávno dokončil meziresortní tým Návykové chování kolem Jany Michailidu a Viktora Mravčíka, ministr zdravotnictví se zatím vyjadřuje pro přidání kratomu na seznam zakázaných látek. “Paragrafové znění, na němž pracujeme s Jindřichem Vobořilem, Viktorem Mravčíkem a Petrem Plevou, je hotovo a řešíme již jen drobné připomínky Ministerstva zdravotnictví, přičemž předložení do sněmovny očekáváme v září tohoto roku s předpokládanou platností od ledna 2024. S dočasným zákazem nesouhlasíme zvláště proto, že prokazatelně vede uživatele k předzásobení se. Tito uživatelé by následně mohli být v krajním případě odsouzeni až na několik let vězení, jelikož mají v držení tak zásadní množství této látky,” vysvětlila Michailidu.

Válkova pozice vyvolává kontroverzi, neboť se zdá, že odporuje svým dřívějším prohlášením. „Na trhu se objevují stále nové látky, třeba přírodní z jihoamerických pralesů. Potřebujeme legislativu, která bude pružně reagovat,“ uvedl pro Deník v lednu tohoto roku ministr zdravotnictví Vlastimil Válek na téma regulace kratomu.

Jasné stanovisko vůči regulaci vyjádřila rovněž Válkova strana, TOP 09. „Ráda bych Vás ujistila, že TOP 09 nemá zájem o plošný zákaz kratomu, ale naopak podporujeme regulaci této látky,“ uvedla poslankyně za TOP 09 Martina Ochodnická v reakci na emaily, které zákonodárcům a senátorům rozesílali uživatelé kratomu.

Neudělejte stejnou chybu

Aktuálního dění kolem kratomu si všimli i na mezinárodním poli. „Regulace prodeje kratomu dávno přesáhla hranice České republiky. Vlády Holandska, Belgie nebo i Německa bedlivě sledují, jak si Česká republika s touto výzvou poradí. Regulace kratomu tak neovlivní pouze tuzemsko, nýbrž přístup k problematice v celé Evropské unii,“ nastínil zmocněnec Evropské kratomové aliance pro vládní záležitosti Jakub Zientala.

Česká republika však není jen pod evropským drobnohledem, debatu kolem kratomu zaznamenali i ve Spojených státech, kde se v souvislosti s touto látkou před několika lety nacházeli ve velmi podobné situaci.

České republice doporučují, aby neudělala stejnou chybu jako tehdy zhruba deset amerických států a kratom regulovala. „Většina států tehdy kratom nezakázala, což se ukázalo být správným přístupem. Zbylé státy pak kratom postupně opět legalizují. Je to důsledek skutečnosti, že politika v oblasti kratomu ve Spojených státech zohledňuje veřejné zdraví jako celkem a řídí se aktuálními a spolehlivými vědeckými důkazy a nikoli emocemi, dojmy a úmyslně překroucenými ´důkazy´. České republice bychom tímto rádi nabídli spolupráci a naše vědecké zdroje v řešení této problematiky," uvedl člen užšího vedení Americké kratomové asociace Mac Haddow.

V momentě, kdy je na stole připravený adekvátní právní rámec, se zdá, že jakýkoli zákaz kratomu by byl zcela nepochopitelným krokem. „Zákon o psychomodulačních látkách je hotový. Neexistuje jediný racionální důvod pro zákaz kratomu. Pan ministr Válek jasně deklaroval, že pro regulaci kratomu potřebuje právní rámec. Ten má nyní k dispozici, přesto chce kratom zakázat. Za nás jde o naprosto nepochopitelný, iracionální a neobhajitelný krok,“ uvedl člen dozorčí rady ČSAK Lukáš Pfeffer.

Za zásoby do vězení

Tento názor sdílí i odborná veřejnost v čele s Národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem, který varuje před negativními důsledky zákazu.

Pro desetitisíce uživatelů v České republice by znamenal výrazné snížení kvality života nebo jejich kriminalizaci. „V Česku jsou desetitisíce uživatelů kratomu, kdybychom  tuto látky zakázali, většina z nich se bude předzásobovat, dokud budou ještě legální. A v okamžiku, kdy by zákon začal platit, vytvořili bychom rázem v Česku početnou skupinu lidí, které by reálně podle zákona o návykových látkách hrozil trest odnětí svobody od pěti do dvanácti let,“ poukázal na jeden z problémů Vobořil.

Společnost se tak musí rozhodnout, zda chce kráčet cestou regulace, nebo čelit potenciálně katastrofálním důsledkům zákazu. „Kratom je potřeba znepřístupnit dětem, zajistit, aby podléhal přísné kontrole a uživatelé byli informováni o dávkování a rizicích spojených s užíváním. Cesta zákazu - byť dočasného -, by však znamenala, že se prodej přesune na černý trh a stát ztratí přiležitost mít nad kratomem dohled. Zvažované kroky ministerstva zdravotnictví, které o zákazu uvažuje, proto v tuto chvíli nepovažuji za šťastné a doufám, že se prioritně projedná chystaná novela, která by trhu s kratomem nastavila jasné mantinely. Zákaz není řešením,“ doplnil europoslanec za KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.