Tendr

Veřejná  soutěž konána prostřednictvím  veřejné  výzvy k  podání  návrhů  na  uzavření  smlouvy týkající  se určitého  plnění.  Veřejnou  soutěž  vypisuje vláda,  místní  úřady,  místní  správní  orgány a veřejné  instituce.Vyhodnocení  nabídek  se  vyhodnocuje  většinou  veřejně.