Letohrádek Ostrov bude patřit stuckistům

Umělec, který nemaluje, není umělec a Umění, které musí být vystaveno v galerii, aby se stalo uměním, není umění. To jsou dva základní principy stuckismu, uměleckého hnutí, které se představí (nejen) západočeskému publiku od 13. července, kdy proběhne v Letohrádku Ostrov vernisáž výstavy "Stuckisté v Ostrově“. Společná výstava britských a českých stuckistů byla jednou z referenčních výstav, které doprovodily loňské benátské Bienále výtvarného umění. Nyní se koná jejich česko-britská výstava v Letohrádku v Ostrově, letní destinaci Galerie umění Karlovy Vary. Zdejší prostředí manýristického letohrádku je pro stuckistickou výstavu jako stvořené.

"Stuckismus, který se zrodil v kontextu historie anglického umění a z něhož čerpá podněty, zaujal i řadu tvůrců mimo britské ostrovy. Speciální odezvu pak zažil v České republice, což je kvitováno se zvídavým a překvapivým zájmem v anglických odborných kruzích. Svědčí o tom zařazeni českých stuckistů Jiřího Hauschka a Jaroslava Valečky do publikace doyena britských dějin umění Eduarda Lucie-Smithe Moments in Art Since 1945, vydané v prestižní edici World of Art nakladatelstvím Thames&Hudson v Londýně v roce 2020. Jiří Hauschka zde má celostránkovou reprodukci, což je zajisté velkým úspěchem,“ říká kurátor výstavy Martin Dostál.

Je tedy logickým krokem, že se čeští i britští stuckisté výstavně setkávají, a přispívají tak k poznání jedné z větví současné malby, která je v některých ohledech přehlížena konceptuálně excentrickými názorový směry. Setkává se však, paradoxně, s patrným zájmem uměnímilovné veřejnosti, která oceňuje v tradici zakořeněnou malířskou strategii a její peripetie rozvoje v současnosti. Z české strany se výstavy zúčastní již zmínění Jiří Hauschka a Jaroslav Valečka a také Markéta Urbanová. Doplní tak sestavu referenčních britských stuckistů, jakými jsou kupříkladu Charles Thompson a Joe Machine, čímž dojde k mezinárodní spolupráci, kterých není v souvislosti s českými umělci zrovna nadbytek. Výstava také otevírá diskusi o potenci čerpání podnětů pro současné umění z historicky prověřených zdrojů a stává se tak jistou, ale pozitivní, uměleckou kontroverzí a malířskou jistotou v rozbouřeném moři aktuálních uměleckých stylů.

Obrazy Jiřího Hauschky jsou jednou z dominant projektu. S jeho dílem se dostaneme do prostředí, kde dochází ke konfrontaci, či spíše symbióze, člověka s krajinou. Jaroslav Valečka je v českém kontextu jedním z výstavně velmi frekventovaných malířů. Markéta Urbanová je uhranuta možnostmi klasické malby a na základě jí možnostmi tradičního malířského vyprávění, zatemněného temnými tématy a témbry. Britští stuckisté představují svět sám pro sebe, i když lze vystopovat u řady z nich inspirující vazby na historické etapy malířství, zejména z 19. století. To platí jak pro práce Joe Machina (vlastním jménem Joseph Stokes), tak Elly Guru (vlastním jménem Ella Drauglis) a Paula Harveye, který se vernisáže osobně zúčastní.

Výstavu bude možné v Letohrádku Ostrov zhlédnout každý den vyjma pondělí až do 1. října 2023.