Mezinárodní ocenění poprvé v historii převzali i skauti

Vzdělávací centrum TEREZA již po devatenácté předávalo mezinárodní ocenění zástupcům škol v České republice. Kromě 49 školních týmů si letos poprvé certifikaci programu Ekoškola převzala i 3 skautská střediska a 1 skautská základna organizace Junák – český skaut, z.s.

Každý rok dovede zlepšování životního prostředí ve svém okolí několik desítek školních Ekotýmů k mezinárodní certifikaci Ekoškola. V tomto roce jsme však mohli zažít něco unikátního – spolu se školami si totiž pro toto prestižní ocenění přišla i tři skautská střediska a jedna skautská základna.

Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se to tento rok nedělo úplně poprvé v historii celého mezinárodního programu Ekoškola, za kterým stojí mezinárodní organizace FEE (Foundation for Environmental Education). Program se realizuje ve více než 70 zemích světa. V České republice ho koordinuje Vzdělávací centrum TEREZA a kromě 395 škol jsou do něj nově zapojena i skautská střediska.

Symbol Ekoškol ve formě mezinárodní Zelené vlajky si žáci, studenti a skauti převzali na Staroměstské radnici v Praze v Brožíkově síni. Ocenění předávali zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva životního prostředí, Junáka – českého skauta, informačního centra OSN v Praze a dalších významných organizací podílejících se na rozvoji vzdělávání i zlepšování životního prostředí v ČR.

Ekoškola v číslech:

• Program byl ve světě založen v roce 1994

• Od roku 2005 je přístupný i v České republice

70 zapojených zemí z celého světa

395 zapojených škol z celé České republiky (281 ZŠ, SŠ, 114 MŠ, 6 neškolských zařízení)

Více než 7 000 dětí pracuje v Ekotýmech

156 škol je držitelem mezinárodního titulu Ekoškola

TEREZA, vzdělávací centrum z. ú. už 40 let usiluje o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a poznáváním. Aby se učily nalézat řešení problémů a provádět kroky k jejich řešení.

www.terezanet.cz

O mezinárodní certifikaci programu Ekoškola

V rámci programu Ekoškola žáci, studenti a skauti naplňují mezinárodní metodiku 7 kroků, která je vede k aktivnímu vyhledávání, co je možné v jejich okolí měnit, plánování, realizování a vyhodnocování změn, a to vše ve spolupráci s dětmi i dospělými ve škole i mimo ni. Jednou za rok pak mohou zažádat o certifikaci programu Ekoškola, při které jejich školu či skautské středisko navštíví nezávislý auditor a vyhodnotí jejich naplňování metodiky 7 kroků dle předem stanovených kritérií.

Škola či středisko pak získají podrobnou zpětnou vazbu na svou práci a tipy, kam se mohou v naplňování metodiky ještě posouvat.

O programu Ekoškola

Mezinárodní program Ekoškola je fenoménem udržitelnosti a zodpovědného přístupu k životnímu prostředí, který má v České republice obrovský vliv. Program se zaměřuje na vedení dětí a učitelů k udržitelnějšímu způsobu života a tím jim umožňuje aktivně a samostatně zlepšovat prostředí, ve kterém žijí. Tento program je největší svého druhu na světě i v České republice a jeho účinky jsou neocenitelné. Program Ekoškola není jen o tom, jak snížit množství odpadu nebo šetřit energií. Je to filozofie, která poskytuje mladým lidem motivaci a sílu k tomu, aby se stali aktivními ochránci okolí a celého světa. Program vytváří generaci ekologicky uvědomělých občanů, kteří jsou odhodláni pozitivně ovlivňovat svět kolem sebe. V České republice funguje program od roku 2005 pod koordinací vzdělávacího centra TEREZA a je do něj zapojeno přes 400 škol a přibližně 70 tisíc žáků a učitelů. Více na www.ekoskola.cz.

O vzdělávacím centru TEREZA

TEREZA je nevládní organizace, která začala s pasením 3 koz, 17 ovcí a praktickou ochranou Prokopského území v Praze r. 1979. Dnes vzdělává přes 200 000 dětí, spolupracuje s více než 1 000 škol a 10 000 rodičů si od nás bere tipy, jak smysluplně trávit čas se svými dětmi. TEREZA se zaměřuje na koordinaci několika mezinárodních vzdělávacích programů (Ekoškola, GLOBE, Mladí reportéři pro životní prostředí, Les ve škole…) a zároveň vytváří vzdělávací know-how pro učení venku (Učíme se venku, Jděte ven) a klimatické vzdělávání. Více na www.terezanet.cz.