Transformace

Přeměna (radikální zněna) - zásadní systémová proměna společnosti spočívající ve změnách prostředí ekonomického, politického, sociálního a kulturního.