ICBA: Aspartam je bezpečný, potvrzují WHO a FAO

Podle nového definitivního závěru, který ve čtvrtek společně vydaly Světová zdravotnická organizace (WHO) a Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), jsou potraviny a nápoje slazené aspartamem bezpečné.

Společný výbor expertů WHO a FAO pro potravinářská aditiva (Joint Expert Committee on Food Additives, JECFA) přezkoumal kvalitní důkazy a údaje o reálné spotřebě za desítky let a stanovil přijatelný denní příjem (Acceptable Daily Intake, ADI), při jehož dodržování lze aspartam bezpečně konzumovat denně po celý život.

Výkonná ředitelka ICBA Kate Loatmanová závěry WHO a FAO přivítala slovy:

„Tento definitivní závěr předních světových odborníků na zdraví a bezpečnost potravin opět potvrzuje, že aspartam je bezpečný. Přelomové zjištění WHO a FAO po důkladném přezkoumání dále posiluje důvěru v bezpečnost aspartamu a bude hrát zásadní roli při informování spotřebitelů, kteří zvažují všechny možnosti, jak snížit množství cukru a kalorií ve svém jídelníčku.

Komplexní závěr JECFA o bezpečnosti aspartamu staví na ohromující síle vědeckých důkazů za více než čtyři desetiletí a také na pozitivních zjištěních orgánů pro bezpečnost potravin ve více než 90 zemích."

V souvislosti se stanoviskem Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (Agency for Research on Cancer, IARC), které bylo poprvé zveřejněno 29. června, paní Loatmanová dodala:

„IARC, která není agenturou pro bezpečnost potravin, nyní oficiálně uznala, že aspartam nepředstavuje větší nebezpečí než aloe vera a stovky dalších látek, které řadí do stejné kategorie na základě důkazů, které sama IARC označuje za ‚omezené' a ‚méně než dostatečné'.

Ačkoli uniklé stanovisko IARC mohlo spotřebitele zbytečně zmást senzačními dohady, IARC již přenechala slovo společnému výboru expertů WHO a FAO - který právě opět shledal aspartam bezpečným - jako vhodné celosvětové autoritě pro komplexní posouzení bezpečnosti konzumace aspartamu."