Alkohol za řídítky stále častý prohřešek

Policisté loni vyšetřovali 2834 nehod, které zapříčinili cyklisté, což v celkovém počtu znamená 65 procent všech nehod s účastí cyklistů. Alkohol hrál roli u 819 zaviněných nehod. Cyklisté pod vlivem alkoholu byli viníky v 782 případech. V 550 případech bylo jezdcům naměřeno více než 1,51 promile.

Přestože cyklista není povinen vlastnit žádný řidičský průkaz, ze zákona je řidičem nemotorového vozidla a jako takový se musí řídit povinnostmi účastníka silničního provozu. Kromě ovládání jízdního kola, musí znát jak základní zásady bezpečného pohybu v silničním provozu, to znamená chovat se ohleduplně a ukázněně, nikoho neohrozit apod., tak dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Vliv alkoholu u cyklistů je podobný jako u řidičů motorových vozidel. Dodává jim sebedůvěru, a přitom snižuje vnímaní, zpomaluje reakce, zhoršuje schopnost řídit. Cyklista pod vlivem alkoholu se stane nebezpečným pro sebe i ostatní účastníky silničního provozu. ladina alkoholu ve výši 0,8 promile zvyšuje riziko účasti řidiče automobilu na zaviněné dopravní nehodě zhruba 5×, u cyklisty až 20×.

„Opilý cyklista může mít problém udržet rovnováhu, zbytečně riskuje, je hůře viditelný a většinou na hlavě nemá ochrannou přilbu,“ říká Markéta Novotná z Týmu silniční bezpečnosti. Cyklistou z hlediska silničního zákona se rozumí i osoba jedoucí na koloběžce, případně elektrokoloběžce do maximálního výkonu 250 W a maximální rychlosti 25 km/h. „Pro vlastní i cizí bezpečnost není vhodné se v nočních hodinách na elektrokoloběžce dopravovat domů pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Jezdec na elektrokoloběžce, respektive řidič, by se dopouštěl protiprávního jednání,“ upozorňuje Novotná.

Do potíží se cyklisté mohou dostat, i když nic nezpůsobí. Pokud je zastaví policisté a provedou zkoušku na alkohol, čeká je pokuta. Mnohdy netuší, jak vysoká. Cyklistovi, který jede na jízdním kole pod vlivem alkoholu, hrozí sankce ve správním řízení od 2500 Kč do 20.000 Kč. Je-li u cyklisty zjištěn z důvodu ovlivnění alkoholem tzv. stav vylučující způsobilost, může mu být uložena pokuta od 25.000 Kč až do výše 50.000 Kč. Pokud cyklista odmítne dechovou zkoušku, případně odborné lékařské vyšetření hrozí mu pokuta od 25.000 Kč až do 50.000 Kč. „Bez ohledu na hrozící sankce, by měli cyklisté zvážit následky dopravní nehody pod vlivem alkohol. Velmi zranitelný účastník silničního provozu, navíc pod vlivem alkoholu, to už je doslova hazard se životem. To, že jsme zemí s nulovou tolerancí alkoholu za volantem i za řídítky, není ze strany cyklistů příliš zohledňováno, což dokládají i statické údaje za první pololetí 2023, kdy jsme odhalili 203 cyklistů, s naměřenou hodnotou alkoholu vyšší než 1,51 promile,“ doplňuje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.

Co se týče jiných evropských států, tak kromě Slovenska, kde platí rovněž nulová tolerance, je většina zemí v tomto ohledu k cyklistům shovívavější. Většina států má toleranci za řídítky do 0,5 promile. Pozor však musí dát cyklisté, kteří zároveň použijí motorové vozidlo v Rakousku a Německu. V těchto zemích je rozdílná tolerance u cyklistů a řidičů motorových vozidel. Konkrétně v Rakousku mohou cyklisté mít maximálně 0,8 promile alkoholu v krvi. Řidiči motorových vozidel „pouze“ pod 0,5 promile. V Německu můžete nasednout na kolo i s 1,6 promile. U řidičů motorových vozidel je však povoleno množství alkoholu do 0,5 promile. U řidičů do 21 let je dokonce nulová tolerance alkoholu. „Jsme rádi, že patříme mezi země, kde pro cyklistu nulová tolerance alkoholu v krvi při jízdě na kole stále platí. A zejména v současné době rozmachu sdílených elektrických koloběžek, které už nyní bohužel mladí hojně využívají ne cesty z večerní zábavy domů,“ uzavírá Jan Polák, ředitel Týmu silniční bezpečnosti.

Projekt Na kole jen s přilbou je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR, Horská služba ČR, podnik Lesy České republiky, s. p., Mojekolo.cz, Skupina Sev.en nebo společnost Rengl.