Tranzit

Přeprava zboží přes území domácího státu (nikoli z) do dalších států za stanovenou úplatu.