Kratom zůstává legální – vyjádření ČSAK

Látky budeme regulovat podle škodlivosti, toto uvedla na počátku svého vládnutí současná vláda. Česko-Slovenská Asociace za Kratom je velice ráda, že svým slovům dostála, naslouchala odborníkům a nezařadila kratom na seznam zakázaných látek.

Prokázala tak, že si je vědoma dalekosáhlých následků, které by zákaz kratomu způsobil; že staví racionalitu a odbornost nad emoce a krátkozraká řešení. Bez nadsázky tak zachránila kvalitu života desetitisíců lidí v této republice, pro které je kratom stěžejní v boji s bolestmi, úzkostmi, depresemi a dalšími zdravotními potížemi.

ČSAK věří, že zákon o psychomodulačních látkách bude co nejdříve schválen tak, aby mohl vstoupit v platnost již od ledna příštího roku. Uvědomujeme si, že dostupnost kratomu nezletilým a nulová kontrola nad jeho kvalitou jsou obrovské problémy, které je potřeba v co nejkratším čase vyřešit.

Obrovské díky patří Jindřichu Vobořilovi, Jance Michailidu, Viktoru Mravčíkovi a dalším odborníkům, kteří za kratom dlouhé měsíce bojovali a tolik potřebnou legislativu připravili.

Dále bychom rádi poděkovali europoslanci Tomáši Zdechovskému, který téma kratomu otevřel na půdě Evropského parlamentu, dal na rady odborníků a neváhal veřejně upozorňovat na veškerá negativa, která by zákaz způsobil.

Za ČSAK se budeme i nadále soustředit na svou práci: šíření osvěty, vyvracení mýtů a poukazování na rizika.

Zároveň bychom tímto vládě rádi nabídli veškerou možnou součinnost při uvedení regulace v praxi. Věříme, že s naší detailní znalostí látky jako takové, prodejců, trhu i komunity můžeme být hodnotnými partnery. 

Pavel Podešva

Tiskový mluvčí ČSAK