Blahobyt

V obecném slova smyslu vyjadřuje hojnost, ve smyslu sociální politiky vyjadřuje určitý standard občanů, také státu dobrý. Nevyjadřuje extrémní bohatství skupiny či jedinců. Stát, ve kterém prosperuje blahobyt, bývá vystavěn na základech konstituované moderní sociální politiky, která se koncepčně opírá o nejdůležitější klíčové aspekty: zdraví, vzdělání, zajištěnost obyvatelstva nezbytnými příjmy s cílem vyrovnat šance všech vstupujících do života nebo na trh práce, ale také zajistit všem jedincům důstojnou životní úroveň. 

-lz-