Účetní dvůr

Dbá na dodržování rozpočtového režimu a disciplíny všech institucí Evropské unie a na dodržování regulérnosti všech rozpočtových transakcí.