Bloková výjimka

Vymezuje výjimku ze  zakázky  veřejné  podpory.  Jedná  se  účelovou  přímou  podporu poskytnutí  finančních  prostředků. ÚOHS stanovuje  akceptovatelná  maxima. Dotýká  se pracovních  míst,  vzdělávacích  projektů a  také  konzultační a poradenské  služby.