Veřejná podpora

Jakákoliv  forma podpory poskytnutá  způsobem, který  narušuje nebo  může  narušit hospodářskou soutěž zvýhodněním určité oblasti podnikání nebo odvětví výroby.