Kontroverzní balíček byl schválen. Zdražení se bude týkat všech

Konsolidační balíček dostal zelenou. Úpravy, které s sebou balíček přináší se dotknou takřka všech. Hlavní změny se týkají dvou sazeb daně z přidané hodnoty, místo tří, zvýšení daně z nemovitosti, zrušení některých daňových výjimek, a navíc dojde například ke zdražení dálniční známky.

Odborná veřejnost se ke konsolidačnímu balíčku staví spíše kriticky. Podle partnera poradenské skupiny V4 Group a daňového poradce Michala Jelínka jsou vládou navržená opatření nedostatečná.

"Poslanecká sněmovna dnes schválila konsolidační balíček, který se skládá z celé řady dílčích změn. Ačkoliv žádná z navržených úprav v daňových zákonech není vyloženě špatně, jako celek bohužel příliš nefungují," říká Jelínek.

"Česká republika má třicet let starý a nesčetněkrát novelizovaný zákon o daních z příjmů. Vláda měla místo další novelizace přijít s kompletně novým zákonem, který by daňový systém zjednodušil a zpřehlednil," dodává Jelínek.

Hlavní změny, které vládní úsporný balíček přináší:

● Dvě sazby DPH

● Přesun některého zboží do vyšší sazby DPH

● Zdražení silniční známky

● Zrušení některých daňových výjimek

● Vyšší firemní daně

● Zvýšení daně z nemovitosti

● Snížení národních dotací

● Zavedení odvodu na nemocenském pojištění zaměstnanců na 0,6 % z příjmu

● Vyšší spotřební daň

● Daň z hazardu

● Účetnictví firem v jiné měně

● Odložená účinnost zdanění prodeje firem

● Zrušení uznatelnosti tichých vín

Mění se sazby DPH

Z dosavadních tří sazeb DPH budou jen dvě. Základní sazba 21 procent zůstává a k tomu se přidá sazba 12procentní. Mnoho zboží se tak přesune do vyšší sazby.

Změna DPH se dotkne i nákladů na bydlení. Z 10 na 12 se zvýší DPH u vodného a stočného a u centrálního tepla. Zdraží i například úklid společných prostor, který se zvedne z 10 na 21 procent DPH. Do zdražení bydlení se promítne i zvýšení daně z nemovitosti, která se v průměru zvýší o 1,8násobek. Ti, kdo nemovitost pronajímají, toto zvýšení pravděpodobně promítnou do výši nájmu.

Bydlení se týká také změna u stavebního spoření. Maximální výše státní podpory u stavebního spoření se sníží z aktuálních dvou tisíc korun na tisíc korun. Klientům stavebních spořitelen však má pomoci to, že nově budou moci nově radit klientům s tím, jak získat dotaci z veřejných rozpočtů na udržitelné bydlení nebo obnovitelné zdroje.

Vláda ponechá daňové zvýhodnění benefitů. Omezení se bude týkat jejich limitu, který bude ve výši poloviny průměrné mzdy. Schválený balíček také snižuje objem národních dotací, mezi které patří například opatření na podporu domácností a firem při zvládání vysokých cen energií.

Nízkopříjmové rodiny ve vesnicích negativně zasáhne přesun palivového dřeva, pelet i briket do vyšší sazby DPH.

Konsolidačním balíčkem se zdaní i prodej firmy nebo podílu v ní. Hranice je čtyřicet milionů korun, cokoli nad podlehne dani z příjmu. V tomto případě dochází ke zvýšení z 19 na 21 procent.

Některá daňová zvýhodnění se ruší

Sleva na manželku nakonec nebude úplně zrušena, ale omezena. Pro uplatnění slevy bude muset manžel, či manželka, na kterou je uplatňována sleva, pečovat o dítě do tří let věku. Zůstává, že výdělek toho, na koho se sleva uplatňuje, nesmí přesáhnout 68 tisíc ročně.

Balíček také snižuje objem národních dotací. Mezi ně patří opatření na podporu domácností a firem při zvládání vysokých cen energií.

Dalším diskutovaným tématem, které balíček upravuje, je daňová uznatelnost tichých vín. Víno jako reklamní předmět do 500 korun už nebude daňově uznatelná položka. Týká se to hlavně vín, které firmy obvykle věnují jako pozornost svým obchodním partnerům.

Zdanění prodeje firem se o rok odkládá

Vláda nakonec odložila zdanění příjmů z prodeje obchodních podílů a cenných papírů obchodních korporací na rok 2025. Limit, nad který budou tyto příjmy zdaněny, zůstal na úrovni 40 milionů korun, stejně jako možnost uplatnit jako nabývací cenu ocenění ke dni předcházejícímu účinnosti novely, tj. k 31.12.2024.

O V4 Group

V4 Group je poradenská skupina sdružující advokáty, daňové poradce, auditory a účetní na území visegrádské čtyřky. Svým klientům nabízí komplexní poradenské služby na jednom místě. Kromě standardních služeb lokálního charakteru nabízí skupina řešení specifických požadavků v oblasti mezinárodního zdanění, transferových cen a přeshraničních akvizičních procesů. V4 Group působí v České republice, Slovenské republice, Polsku a Maďarsku.